Den Led day Philips LS155 G2 LED12/CW L5000 24V 03

Sắp xếp:


Đèn Led dây Philips LS155 G2 LED12/CW L5000 24V 52W/ cuộn

1.150.056đ

Đèn Led dây Philips LS155 G2 LED12/CW L5000 24V 52W/ cuộn luôn mang tới cho bạn chất lượng ánh sáng đảm bảo tốt nhất. Ánh sáng có tính ổn định cao, hơn nữa độ sáng lan tỏa đồng đều và tốt.