Máng đèn chống thấm Led Philips

Sắp xếp:


Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GM

784.324đ 1.321.500đ

Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GM hoàn hảo cho việc lắp đặt tại các nhà xưởng sản xuất thực phẩm, chế biến thủy hải sản, bãi đỗ xe chống các mảnh rơi vỡ, bụi bậm, ẩm thấp.  Ánh sáng tốt mang lại sự an toàn ở khu vực làm việc và cải thiện năng suất lao động. Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 1XTLED Bare L1200 mang đến một giải pháp an toàn, bảo mật, hiệu quả, tiết kiệm và bền vững

Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM

674.756đ 1.136.900đ

Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM

Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM

784.324đ 1.321.500đ

Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM hoàn hảo cho việc lắp đặt tại các nhà xưởng sản xuất thực phẩm, chế biến thủy hải sản, bãi đỗ xe chống các mảnh rơi vỡ, bụi bậm, ẩm thấp.  Ánh sáng tốt mang lại sự an toàn ở khu vực làm việc và cải thiện năng suất lao động. Máng đèn chống thấm Philips Essential Smartbright TLED Waterproof WT069C SE 2XTLED Bare L1200 mang đến một giải pháp an toàn, bảo mật, hiệu quả, tiết kiệm và bền vững