Đèn Highbay Lowbay Led Philips

Sắp xếp:


Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/NW PSU EN

4.061.268đ 7.174.107đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/NW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/CW PSU EN

4.066.480đ 7.183.314đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/CW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED40/CW PSU EN

2.516.567đ 4.445.438đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED40/CW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED40/NW PSU EN

2.511.353đ 4.436.230đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED40/NW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/NW PSR EN

4.748.669đ 8.388.378đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/NW PSR EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/CW PSR EN

4.753.882đ 8.397.588đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/CW PSR EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/NW PSU EN

4.529.272đ 8.000.820đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/NW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED240/NW PSU

5.582.221đ 9.860.823đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED240/NW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED200/CW PSU

5.582.221đ 9.860.823đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED200/CW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED150/NW PSU

5.281.020đ 9.328.760đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED150/NW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED150/CW PSU

5.281.020đ 9.328.760đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED150/CW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED100/NW PSU

3.467.148đ 6.124.611đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED100/NW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED100/CW PSU

3.467.148đ 6.124.611đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED100/CW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED60/NW PSU

3.189.907đ 5.634.875đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED60/NW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/CW PSU EN

4.529.272đ 8.000.820đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED90/CW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED60/CW PSU

3.189.907đ 5.634.875đ

Đèn Higbay Led Philips chiếu sáng nhà xưởng Ess SmartBright HB BY239P LED60/CW PSU. SmartBright Highbay G3 là đèn led hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế thay thế cho đèn led HPI 250W / 400W, nó cung cấp cho khách hàng tất cả những lợi ích của ánh sáng LED - giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian phục vụ lâu hơn và ít bảo trì. Ngoài ra, với việc sử dụng chất lượng cao của vỏ quang, nó cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, giúp cải thiện hiệu quả sự thoải mái của bạn và môi trường.      

Đèn Highbay LED Philips BYS698P 20KLM 857 Xitanium Dim 200W chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp

18.282.950đ 20.023.689đ

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng mới hiệu quả hơn nhằm thay thế cho hệ thống chiếu sáng cũ tốn kém nhiều chi phí. Đèn Highbay Fortimo LED Philips BYS698P 20KLM 857 Xitanium Dim 200W là một giải pháp tối ưu , nhận được nhiều đánh giá tích cực trong việc thay thế hệ thống đèn cũ trong nhà xưởng, sân chơi trong nhà , không gian làm việc,....Với hiệu suất ánh sáng được nâng cấp đáng kể (quang thông 20.000LM), tuổi tho cao hơn nhờ hệ thống quản lý nhiệt tốt(tuổi thọ lên tới 50,000h), giảm tối đa chi phí điện năng tiêu thụ, chi phí bảo trì thay thế.

Đèn Highbay Fortimo LED Philips BYS698P 10.000LM 857 Xitanium Dim 100W chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp

9.931.079đ 10.876.628đ

Đèn Highbay Fortimo LED Philips BYS698P 10.000LM 857 Xitanium Dim 100W mang lại giải pháp chiếu sáng tối ưu cho các khu vực có không gian mở, cần lượng ánh sáng lớn hoạt động với cường độ cao như kho bãi, khu công nghiệp, sân chơi trong nhà,...Với các nâng cấp đáng giá về công nghệ Led chiếu sáng mới và hệ thống quản lý nhiệt thông minh mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội. Với việc bố trí hợp lý giúp tiết kiệm tối đa lượng điện năng tiêu thụ lên đến 50%. Qua nhiều thử nghiệm và kiểm tra khắc nghiệt, Đèn Highbay Fortimo LED Philips BYS698P 10.000LM 857 Xitanium Dim 100W vẫn hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đèn High Bay Led BYS Philips Xitanium Dim 698P 200W/840 IP65 chiếu sáng công trình nhà xưởng

18.282.950đ 20.023.689đ

Các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng mới phục vụ tốt hơn cho quá trình làm việc của nhà xưởng, kho bãi, gian hàng,...những khu vực cần lượng ánh sáng lớn và liên tục cả ngày và đêm. Việc chiếu sáng liên tục tiêu tốn một lượng điện năng lớn và ảnh hưởng nhiều tới tuổi thọ của đèn. Đèn High Bay Led BYS Philips Xitanium Dim 698P 200W/840 IP65 là một trong những giải pháp chiếu sáng mang lại lợi nhuận kinh tế lớn, tiết kiệm tối đa lên tới 55% lượng điện năng tiêu thụ, tuổi thọ chiếu sáng cực tốt lên tới 50000h tiết kiệm tối đa chi phí thay thế bảo trì.

Đèn High Bay Led Philips BYS 698P Xitanium Dim 150W/840 IP65

12.752.347đ 13.966.512đ

Đèn High Bay Led Philips BYS 698P Xitanium Dim 150W/840 IP65

Đèn High Bay Led Philips BYS 698P Xitanium Dim 100W/840 IP65 10KLM chiếu sáng nhà xưởng

9.931.079đ 10.876.628đ

Đèn High Bay Led Philips BYS 698P Xitanium Dim 100W/840 một giải pháp mới cho ngành chiếu sáng. Tích hợp chuẩn chống nước IP65 , hiệu suất quang học cao cùng hệ thống tản nhiệt được nâng cấp làm tăng tuổi thọ đèn và chất lượng ánh sáng. Sản phẩm được thiết kế ứng dụng cho các khu vực cần cung cấp ánh sáng liên tục, phạm vi chiếu sáng rộng như nhà xưởng, kho hàng, nhà máy hay các cửa hàng bán lẻ có quy mô lớn. Trải qua các quá trình thử nghiệm khắc nghiệt, Đèn High Bay Led Philips BYS 698P Xitanium Dim 100W/840 hoạt động tốt trong cả điều kiện thời tiết khác nghiệt.