Đèn cao áp Philips

Sắp xếp:


Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng bầu HPI Plus 250W 645/667

388.600đ 670.000đ

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng bầu HPI Plus 250W 645/667 E40 sử dụng trong các bộ đèn cao áp cung cấp giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao cho các công trình, nhà xưởng như các nhà máy, cửa hàng siêu thị, nhà kho, khu công nghiệp cũng như ngoài trời như đèn đường và đèn pha. Toàn bộ các sản phẩm bóng đèn cao áp Metal Halide Philips HPI 250W 645/667 dạng bầu E40 mang lại hiệu suất rất cao , thân thiện với môi trường, độ tin cậy và tuổi thọ cao.

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng bầu HPI Plus 400W 645/667

388.600đ 670.000đ

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng bầu HPI Plus 400W 645/667 E40 sử dụng trong các bộ đèn cao áp cung cấp giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao cho các công trình, nhà xưởng như các nhà máy, cửa hàng siêu thị, nhà kho, khu công nghiệp cũng như ngoài trời như đèn đường và đèn pha. Toàn bộ các sản phẩm bóng đèn cao áp Metal Halide Philips HPI 400W 645/667 dạng bầu E40 mang lại hiệu suất rất cao , thân thiện với môi trường, độ tin cậy và tuổi thọ cao.

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng thẳng HPI-T Plus 1000W/645

3.143.400đ 4.836.000đ

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng thẳng HPI-T Plus 1000W/543 E40 sử dụng trong các bộ đèn cao áp cung cấp giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao cho các công trình, nhà xưởng như các nhà máy, cửa hàng siêu thị, nhà kho, khu công nghiệp cũng như ngoài trời như đèn đường và đèn pha. Toàn bộ các sản phẩm bóng đèn cao áp Metal Halide Philips HPI-T 1000W/543 dạng thẳng E40 mang lại hiệu suất rất cao , thân thiện với môi trường, độ tin cậy và tuổi thọ cao.

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng thẳng HPI-T Plus 400W/645

399.100đ 614.000đ

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng thẳng HPI-T Plus 400W/645 E40 sử dụng trong các bộ đèn cao áp cung cấp giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao cho các công trình, nhà xưởng như các nhà máy, cửa hàng siêu thị, nhà kho, khu công nghiệp cũng như ngoài trời như đèn đường và đèn pha. Toàn bộ các sản phẩm bóng đèn cao áp Metal Halide Philips HPI-T 400W/645 dạng thẳng E40 mang lại hiệu suất rất cao , thân thiện với môi trường, độ tin cậy và tuổi thọ cao.

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng thẳng HPI-T Plus 250W/645

399.100đ 614.000đ

Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips dạng thẳng HPI-T Plus 250W/645 E40 sử dụng trong các bộ đèn cao áp cung cấp giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao cho các công trình, nhà xưởng như các nhà máy, cửa hàng siêu thị, nhà kho, khu công nghiệp cũng như ngoài trời như đèn đường và đèn pha. Toàn bộ các sản phẩm bóng đèn cao áp Metal Halide Philips HPI-T 250W/645 dạng thẳng E40 mang lại hiệu suất rất cao , thân thiện với môi trường, độ tin cậy và tuổi thọ cao.