Máng Đèn Led Philips

Sắp xếp:


RC091V 300x1200 - Máng đèn Led tấm âm trần Philips Panel Green Office 300x1200 ánh sáng trắng RC091V PVC GM G2

1265000 1987860

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho văn phòng. Máng đèn Led tấm âm trần Philips Panel Green Office 300x1200 ánh sáng trắng RC091V/865 PVC GM G2 ánh sáng trắng được thiết kế siêu mỏng cho các ứng dụng văn phòng thương mại cung cấp độ sáng rộng. Chuyển đổi sang chiếu sáng xanh với công nghệ "Led" của Philips mang đến nguồn sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm đến 58% điện năng và thân thiện với môi trường.

RC091V 600x600 - Máng đèn Led tấm âm trần Philips Panel Green Office 600x600 ánh sáng trắng RC091V PVC GM G2

1265000 1987860

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho văn phòng. Máng đèn Led tấm âm trần Philips Panel Green Office 600x600 ánh sáng trắng RC091V/865 PVC GM G2 ánh sáng trắng được thiết kế siêu mỏng cho các ứng dụng văn phòng thương mại cung cấp độ sáng rộng. Chuyển đổi sang chiếu sáng xanh với công nghệ "Led" của Philips mang đến nguồn sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm đến 58% điện năng và thân thiện với môi trường.

CTL19084A - Máng đèn Led tấm âm trần Philips Panel Green Office 600x600 40W/865 LV1 - CTL19084A

1265000 1987860

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho văn phòng. Máng đèn Led tấm âm trần Philips Panel 600x600 40W/865 LV1 CTL19084A được thiết kế siêu mỏng cho các ứng dụng văn phòng thương mại. Với sự kết hợp khác nhau của các trình điều khiển Philips máng đèn âm trần Led tấm Panel CTL6060 865 LV1 CTL19084A có thể cung cấp gói lum rất rộng. Chuyển đổi sang chiếu sáng xanh với công nghệ "Led" của Philips mang đến nguồn sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm đến 58% điện năng và thân thiện với môi trường.

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED20/WW L1200 TH G2 1.2m

1690000 2882000

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED20/WW L1200 TH G2 1.2m Bộ máng đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED20/NW L1200 TH G2, 1.2m

1690000 2882000

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED20/NW L1200 TH G2 1.2m Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED20/NW L1200 TH G2, 1.2m (1)

175800 288200

Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED20/NW L1200 TH G2, 1.2m Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips 1.2m BN012C LED20/CW L1200 TH G2

1690000 2882000

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips 1.2m BN012C LED20/CW L1200 TH G2 Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED10/WW L600 TH G2, 0.6m

1250000 2067000

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED10/WW L600 TH G2, 0.6m Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED10/NW L600 TH G2, 0.6m

1250000 2067000

Combo 10 bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED10/NW L600 TH G2, 0.6m Bộ đèn máng Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips BN012C LED10/CW L600 TH G2 0.6m

1689996 2882000

Bộ đèn Led Batten Philips BN012C LED10/CW L600 TH G2 0.6mcó thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED16/CW L1200 GM 16W

1390000 2300000

Combo 10 Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED16/CW L1200 GM 16W Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips 1m2 BN016C LED16/NW L1200 GM 16W

1390000 230000

Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips 1m2 BN016C LED16/NW L1200 GM 16W Bộ máng đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips 0m6 BN016C LED8/NW L600 GM 8W

109000 166000

Bộ máng đèn LED Batten T8 Philips 0m6 BN016C LED8/NW L600 GM 8W Bộ máng đèn Led Batten Philips 0m6 BN016C LED8/NW L600 GM 8W có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Combo 10 Bộ máng đèn LED T8 Philips 0m6 BN016C LED8/CW L600 GM 8W

990000 1660000

Combo 10 Bộ máng đèn LED T8 Philips 0m6 BN016C LED8/CW L600 GM 8W Bộ máng đèn Led Batten Philips 0m6 BN016C LED8/CW L600 GM 8W có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Bộ máng đèn LED Panel Philips âm trần RC093V LED52S/865 W60L120 GM chiếu sáng văn phòng (1)

2300000

Với thiết kế cải tiến hiện đại, máng đèn âm trần Led Panel Philips GreenPerform RC093V LED44S/840 W60L120 GM mang đến sự thay đổi cho không gian văn phòng, thiết lập nên những tiêu chuẩn mới:  ✓ Nguồn sáng hiệu suất cao trên 105 lumen/W ✓ Tuổi thọ đạt trên 30.000 giờ. Bộ máng đèn LED Panel Philips âm trần RC093V LED44S/840 W60L120 GM giải pháp văn phòng LED hiệu quả cao để thay thế các giải pháp thông thường, giá cả phải chăng nhất mang lại ánh sáng thoải mái với tính đồng nhất tuyệt vời 

Bộ máng đèn LED Panel Philips âm trần RC093V LED52S/865 W60L120 GM chiếu sáng văn phòng

2300000

Với thiết kế cải tiến hiện đại, máng đèn âm trần Led Panel Philips GreenPerform RC093V LED44S/840 W60L120 GM mang đến sự thay đổi cho không gian văn phòng, thiết lập nên những tiêu chuẩn mới:  ✓ Nguồn sáng hiệu suất cao trên 105 lumen/W ✓ Tuổi thọ đạt trên 30.000 giờ. Bộ máng đèn LED Panel Philips âm trần RC093V LED44S/840 W60L120 GM giải pháp văn phòng LED hiệu quả cao để thay thế các giải pháp thông thường, giá cả phải chăng nhất mang lại ánh sáng thoải mái với tính đồng nhất tuyệt vời 

Máng đèn chống thấm Philips 1m2 TCW060C 2xTLD36W/T-Led chiếu sáng nhà máy chế biến thực phẩm, thủy hải sản

1493000

Được thiết kế để sử dụng trong môi trường có yêu cầu cao về khả năng chịu được ẩm ướt máng đèn chống thấm Philips 1m2 TCW060C 2xTLD36W/T-Led có khả năng chống nước tiết kiệm năng lượng đem lại nguồn sáng tối ưu, bật sáng ngay và an toàn. Máng đèn chống thấm Philips 1m2 TCW060C 2xTLD36W/T-Led rất được ưa chuộng sử dụng trong các nhà máy thủy sản, nhà máy chế biến thực phẩm với độ ẩm trong môi trường cao, bụi bẩn và nhiều hoá chất cần đảm bảo trong an toàn vệ sinh thực phẩm

Combo 10 Bộ máng đèn LED T8 Philips 0m6 BN016C LED8/NW L600 GM 8W

990000 1660000

Combo 10 Bộ máng đèn LED T8 Philips 0m6 BN016C LED8/NW L600 GM 8W Bộ máng đèn Led Batten Philips 0m6 BN016C LED8/NW L600 GM 8W có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Bộ máng đèn LED T8 Philips 0m6 BN016C LED8/CW L600 GM 8W

99000 166000

Trải nghiệm những lợi ích đèn LED có thể mang đến cho bạn. Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED8/CW L600 GM 8W chắc chắn sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái ngay khi đèn được bật lên. Bóng đèn LED vừa có ánh sáng trắng, đẹp, vừa có tuổi thọ cực kỳ cao, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể, ngay lập tức 60% đồng thời cải thiện bầu không khí ấm cúng cho gia đình của bạn.

Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED16/NW L1200 GM 16W

141865 230000

Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED16/NW L1200 GM 16W Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED16/CW L1200 GM 16W

141865 230000

Bộ máng đèn LED T8 Philips 1m2 BN016C LED16/CW L1200 GM 16W Bộ đèn Led Batten Philips có thiết kế mỏng dẹt và có móc gài nên rất dễ dàng để lắp đặt nổi trên tường, treo trong nhà. Đèn có thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng. Nó thường được sử dụng trong chiếu sáng khe hở hẹp, trong các tủ trưng bày sản phẩm, trong cửa hàng thời trang, chiếu sáng trong không gian gia đình

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/865 W30L120 GM

1366000

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/865 W30L120 GM

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/840 W30L120 GM

1366000

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/840 W30L120 GM

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/865 W30L120 PCV GM

1413000

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/865 W30L120 PCV GM

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/840 W30L120 PCV GM

1413000

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/840 W30L120 PCV GM

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/865 W60L60 PCV GM

1530000

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/865 W60L60 PCV GM

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/840 W60L60 PCV GM

1530000

Bộ máng đèn LED Philips âm trần RC098V LED22S/840 W60L60 PCV GM

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/865 W60L60 GM

1549000

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/865 W60L60 GM

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/840 W60L60 GM

1549000

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED22S/840 W60L60 GM

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED44S/865 W60L120 GM

2300000

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED44S/865 W60L120 GM

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED44S/840 W60L120 GM

2300000

Bộ máng đèn LED Philips treo trần RC098V LED44S/840 W60L120 GM

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED

185990 265700

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED

185990 265700

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31171 Slimline 10W 3000K wall lamp LED

129710 185300

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31171 Slimline 10W 3000K wall lamp LED

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31171 Slimline 10W 6500K wall lamp LED

129710 185300

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31171 Slimline 10W 6500K wall lamp LED

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31170 Slimline 20W 6500K wall lamp LED

185990 265700

Bộ máng đèn LED Batten Philips 31170 Slimline 20W 6500K wall lamp LED


Hiển thị 1 - 36 / 62

Zalo: 0938 009 005 | 0938 318 683 | cskh@hutraco.vn