93 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ công ty

Cùng hợp tác, cùng phát triển là tiêu chí hàng đầu của HUTRACO Hãy nhanh tay đăng kí và trở thành đối tác của chúng tôi. Cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên những giá trị bền vững

Hotline :
0938 009 005

Đăng ký hợp tác
Cùng nhau tấn phát

ĐĂNG KÝ NGAY

Chính sách hấp dẫn

Bạn Muốn Trở Thành Đối Tác
Phát Triển Bền Vững Cùng HUTRACO

Hãy sử dụng gói đại lý phù hợp nhất với bạn nhé!

DOANH SỐ

ĐỐI TÁC
SILVER

ĐĂNG KÝ NGAY

20 Triệu/Tháng

DOANH SỐ

ĐỐI TÁC
GOLD

ĐĂNG KÝ NGAY

50 Triệu/Tháng

DOANH SỐ

ĐỐI TÁC
PLATINUM

ĐĂNG KÝ NGAY

100 Triệu/Tháng

Chính sách phát triển đại lý

Quà tặng ngày thành lập công ty

Hỗ trợ làm bảng hiệu

Quà tặng cuối năm

Chiết khấu giá bán sản phẩm

Hỗ trợ thư viện hình ảnh sản phẩm

Training kịch bản chăm sóc khách hàng

Chính sách khen thưởng doanh số

500

Hỗ trợ training marketing online

Đổi trả hàng lỗi bảo hành

Data khách hàng tiềm năng

Sản phẩm trưng bày

Đào tạo kỹ năng bán hàng

Áp dụng giá bán đại lý 

Thưởng đạt doanh số

Thưởng Quý vượt doanh số 120%

Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm

5%

10%

15%

Du lịch mỗi năm

2%

3%

5%

Bạn Muốn Trở Thành Đối Tác
Phát Triển Bền Vững Cùng HUTRACO

Hãy sử dụng gói đại lý phù hợp nhất với bạn nhé!

40%

40%

Chính sách phát triển đại lý

Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Hỗ trợ làm bảng hiệu

Quà tặng cuối năm

Hỗ trợ thư viện hình ảnh sản phẩm

Training kịch bản chăm sóc khách hàng

Chính sách khen thưởng doanh số

Hỗ trợ training marketing online

Đổi trả hàng lỗi bảo hành

Data khách hàng tiềm năng

Thông tin nghiên cứu thị trường

Đào tạo kỹ năng bán hàng

Chiết khấu giá bán sản phẩm

Thưởng đạt doanh số

Sử dụng kho hàng của HUTRACO

Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm

Du lịch mỗi năm

DOANH SỐ

ĐỐI TÁC
BẠC

ĐĂNG KÝ NGAY

25 Triệu/Tháng

10%

Chính sách phát triển đại lý

Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Hỗ trợ làm bảng hiệu

Quà tặng cuối năm

Hỗ trợ thư viện hình ảnh sản phẩm

Training kịch bản chăm sóc khách hàng

Chính sách khen thưởng doanh số

Hỗ trợ training marketing online

Đổi trả hàng lỗi bảo hành

Data khách hàng tiềm năng

Thông tin nghiên cứu thị trường

Đào tạo kỹ năng bán hàng

Chiết khấu giá bán sản phẩm

Thưởng đạt doanh số

Sử dụng kho hàng của HUTRACO

Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm

Du lịch mỗi năm

40%

DOANH SỐ

ĐỐI TÁC
VÀNG

ĐĂNG KÝ NGAY

100 Triệu/Tháng

15%

Chính sách phát triển đại lý

Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Hỗ trợ làm bảng hiệu

Quà tặng cuối năm

Hỗ trợ thư viện hình ảnh sản phẩm

Training kịch bản chăm sóc khách hàng

Chính sách khen thưởng doanh số

Hỗ trợ training marketing online

Đổi trả hàng lỗi bảo hành

Data khách hàng tiềm năng

Thông tin nghiên cứu thị trường

Đào tạo kỹ năng bán hàng

Chiết khấu giá bán sản phẩm

Thưởng đạt doanh số

Sử dụng kho hàng của HUTRACO

Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm

Du lịch mỗi năm

40%

DOANH SỐ

ĐỐI TÁC
KIM CƯƠNG

ĐĂNG KÝ NGAY

25 Triệu/Tháng

20%

Chính sách phát triển đại lý

Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Hỗ trợ làm bảng hiệu

Quà tặng cuối năm

Hỗ trợ thư viện hình ảnh sản phẩm

Training kịch bản chăm sóc khách hàng

Chính sách khen thưởng doanh số

Hỗ trợ training marketing online

Đổi trả hàng lỗi bảo hành

Data khách hàng tiềm năng

Thông tin nghiên cứu thị trường

Đào tạo kỹ năng bán hàng

Chiết khấu giá bán sản phẩm

Thưởng đạt doanh số

Sử dụng kho hàng của HUTRACO

Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm

Du lịch mỗi năm

40%

Bạn muốn chúng tôi
trở thành đối tác như thế nào?

Hãy sử dụng gói đại lý phù hợp nhất với bạn nhé!

Cấp 2

Cấp 1

ĐỐI TÁC
BẠC

 • Chiết khấu 40% giá bán sản phẩm
 • Thưởng đạt doanh số 10% 
 • Sử dụng kho hàng của HUTRACO
 • Quy định giá sàn không thấp hơn giá bán quá 10%
 • Quy định về chất lượng sản phẩm
 • Quy định nhãn hiệu độc quyền Philips
 • Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm
 • Hỗ trợ training marketing online
 • Đổi trả hàng lỗi trong thời gian bảo hành
 • Thông tin đối thủ cạnh tranh trực tiếp
 • Thông tin nghiên cứu thị trường
 • Đào tạo kỹ năng bán hàng
 • Hỗ trợ thư viện hình ảnh  sản phẩm
 • Training kịch bản chăm sóc khách hàng
 • Kênh liên lạc cộng đồng bán hàng
 • Chính sách khiếu nại 
 • Chính sách khen thưởng doanh số
 • Chính sách phát triển đại lý
 • Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Đăng ký ngay

20tr

Doanh số

/ Tháng

ĐỐI TÁC
VÀNG

 • Chiết khấu 40% giá bán sản phẩm
 • Thưởng đạt doanh số 15% 
 • Bán hàng hình thức Drop shipping
 • Sử dụng kho hàng của HUTRACO
 • Free chuyển hàng từ kho HUTRACO đến kho của đại lý
 • Quy định giá sàn không thấp hơn giá bán quá 10%
 • Quy định về chất lượng sản phẩm
 • Quy định nhãn hiệu độc quyền Philips
 • Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm
 • Hỗ trợ training marketing online
 • Đổi trả hàng lỗi trong thời gian bảo hành
 • Data khách hàng tiềm năng
 • Thông tin đối thủ cạnh tranh trực tiếp
 • Thông tin nghiên cứu thị trường
 • Đào tạo kỹ năng bán hàng
 • Hỗ trợ thư viện hình ảnh  sản phẩm
 • Training kịch bản chăm sóc khách hàng
 • Kênh liên lạc cộng đồng bán hàng
 • Chính sách khiếu nại 
 • Chính sách khen thưởng doanh số
 • Chính sách phát triển đại lý
 • Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Đăng ký ngay

50tr

Doanh số

/ Tháng

ĐỐI TÁC
KIM CƯƠNG

100tr

Doanh số

/ Tháng

 • Chiết khấu 40% giá bán sản phẩm
 • Thưởng đạt doanh số 20% 
 • Bán hàng hình thức Drop shipping
 • Sử dụng kho hàng của HUTRACO
 • Free chuyển hàng từ kho HUTRACO đến kho của đại lý
 • Quy định giá sàn không thấp hơn giá bán quá 10%
 • Quy định về chất lượng sản phẩm
 • Quy định nhãn hiệu độc quyền Philips
 • Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm
 • Hỗ trợ training marketing online
 • Đổi trả hàng lỗi trong thời gian bảo hành
 • Data khách hàng tiềm năng
 • Thông tin đối thủ cạnh tranh trực tiếp
 • Thông tin nghiên cứu thị trường
 • Đào tạo kỹ năng bán hàng
 • Hỗ trợ thư viện hình ảnh  sản phẩm
 • Training kịch bản chăm sóc khách hàng
 • Kênh liên lạc cộng đồng bán hàng
 • Chính sách khiếu nại 
 • Chính sách khen thưởng doanh số
 • Chính sách phát triển đại lý
 • Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Đăng ký ngay

 • Chiết khấu 40% giá bán sản phẩm
 • Thưởng đạt doanh số 20% 
 • Bán hàng hình thức Drop shipping
 • Sử dụng kho hàng của HUTRACO
 • Free chuyển hàng từ kho HUTRACO đến kho của đại lý
 • Quy định giá sàn không thấp hơn giá bán quá 10%
 • Quy định về chất lượng sản phẩm
 • Quy định nhãn hiệu độc quyền Philips
 • Hỗ trợ training kiến thức sản phẩm
 • Hỗ trợ training marketing online
 • Đổi trả hàng lỗi trong thời gian bảo hành
 • Data khách hàng tiềm năng
 • Thông tin đối thủ cạnh tranh trực tiếp
 • Thông tin nghiên cứu thị trường
 • Đào tạo kỹ năng bán hàng
 • Hỗ trợ thư viện hình ảnh  sản phẩm
 • Training kịch bản chăm sóc khách hàng
 • Kênh liên lạc cộng đồng bán hàng
 • Chính sách khiếu nại 
 • Chính sách khen thưởng doanh số
 • Chính sách phát triển đại lý
 • Hội nghị, hội thảo tổng kết hàng kỳ

Đăng ký ngay

NGƯỜI MÀ BẠN SẼ CÙNG ĐỒNG HÀNH

Đội ngũ những người làm HUTRACORP luôn hành động với tôn chỉ sự hài lòng của khách hàng được đưa lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh.
Với sứ mệnh đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng sáng cao an toàn cho mắt, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường. HUTRACORP luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực để ngày càng phục vụ được nhiều khách hàng hơn

"Chúng tôi luôn đem lại những khoảnh khắc hoàn hảo nhất cho mọi không gian"

Trải qua hơn 8 năm cùng nhau hợp tác và phát triển, khách hàng chính là những người đã giúp HUTRACORP có được sự lớn mạnh như ngày hôm nay

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA HUTRACORP 

Cùng nhau, chúng ta sẽ kiến tạo những giá trị

Together we create a new world

ĐĂNG KÝ NGAY

ANH TRẦN THANH LONG
KHÁCH HÀNG

Tôi rất hài lòng về sản phẩm dịch vụ của bạn. Hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội làm việc với nhau hơn

ANH NGUYỄN PHI DANH
KHÁCH HÀNG

Hàng hóa chất lượng khỏi phải bàn. Giá bán cực kì tốt. Hy vọng sẽ còn hợp tác lâu dài với HUTRACORP

KHÁCH HÀNG

Chất lượng dịch vụ khá tốt. Có bạn bè cần mua bóng đèn nhất định sẽ giới thiệu về cho công ty

CHỊ HUỲNH MỸ THY

Đội ngũ nhân sự

Nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm và luôn hết mình với công việc.
Tận tâm và trách nhiệm luôn lỗ lực hết mình với những dự án mình phụ trách 

Linh hồn của công ty, là người truyền cảm hứng, đón đầu những cơ hội mới. Giúp khách hàng tin tưởng hơn vào sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp

HUỲNH QUỐC TRINH

- CEO, founder

Đảm bảo dòng chảy tài chính của công ty luôn ở trạng thái cân bằng. Là hậu phương vững chắc cho công ty khi đứng trước những dự án lớn cần nguồn kinh phí dồi dào trong thời gian ngắn

TRẦN THÚY DIỄM

- CFO, founder

Là một người trẻ, nhiệt huyết. Luôn cẩn thận chu toàn với mỗi chiến dịch marketing. Người đứng sau những chiến dịch quảng cáo thu hút khách hàng của công ty.

VŨ VĂN TOẢN

- Marketing leader

Đăng ký đại lý ngay

Gửi đi

Đối tác Platinum
Đối tác Gold
Đối tác Silver
HỆ THỐNG CỬA HÀNG HUTRACO

CƠ SỞ CỬA HÀNG 
Địa chỉ: 93 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 009 005

Kết nối với chúng tôi

Công ty cổ phần TM&DV xây dựng Huỳnh Trần


Địa chỉ: 93 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Hotline: 0938 009 005  | Email: cskh@hutraco.vn  | Website: https://denledphilips.com

50% OFF
TODAY ONLY

ĐĂNG KÝ NGAY

Đối tác cấp 1
Đối tác cấp 2
Đối tác cấp 3

ĐĂNG KÝ NGAY TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA HUTRACO

Cảm ơn bạn
đã đăng ký

HUTRACORP sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất để trao đổi công việc
Hoặc bạn có thể gọi vào số: 0938 009 005
để được nhận tư vấn ngay lập tức